Какви лични данни събираме и защо?

Контактна форма

Данните, които събираме от контактната форма – име и фамилия, телефон за връзка, email адрес, използваме единствено за да осъществим връзка с Вас – клиентите на Поли Фреш.

Бисквитки

_ga – Това е маркетингова бисквитка, нужна за анализиране поведението на клиентите при посещение на уебсайта – време на престой и посещавани страници.

privacy_embeds – Функционална бисквитка, която позволява функционирането на Google maps.

 

Как използваме вашите данни?

Личните данни, събрани от контактната форма, използваме само и единствено за да се свържем с Вас. Не предоставяме лична информация на външни лица.